Hoe weet ik of ik bij een ‘echte podoloog’ terecht gekomen ben?Het beroepsstatuut is na een lange aanpassingsperiode begin 2016 goedgekeurd met een beroepserkenning binnen de FOD volksgezondheid als paramedisch beroep. Hierdoor kreeg het beroep een beschermde beroepstitel alsook opleiding. Zorgverstrekkers die zich valselijk deze titel toe-eigenen kunnen dus wel degelijk bij wet gestraft worden! De titel van ‘gegradueerde of bachelor in de podologie’ is een opleidingstitel en is bij deze dus ook beschermd. Dit betekent dat enkel en alleen diegene die minstens een driejarige voltijds opleiding hebben gevolgd zich van deze titel mogen bedienen. Sommige podologen hebben een bijkomende masteropleiding gevolgd in het buitenland omdat dergelijke opleiding nog niet bestaat in België. Enkele podologen hebben reeds aan een onderwijsinstelling in België een doctoraat behaald. De enige garantie voor een patiënt om een echte podoloog te consulteren is zodoende het navragen van het opleidingsniveau en bijhorende diploma (gegradueerde in de podologie, bachelor in de podologie of master in de podologie). Of raadpleeg de officiële site van het RIZIV.

Wat met terugbetaling door de mutualiteiten?Podologie is het jongste en snelt groeiende paramedisch beroep in de gezondheidszorg in België. Dit heeft als gevolg dat de wettelijke regeling en de mogelijkheden tot terugbetaling nog niet geïnstalleerd zijn zoals dit bij andere disciplines wel het geval is. Het is pas in 1982 dat de eerste podologieopleiding in Brussel en in 1992 ook in Vlaanderen werden opgestart. Ook al bestaat het beroep podologie al enige tijd, toch kent de podologie momenteel geen eigen nomenclatuurnummers, zoals het geval is voor artsen, kinesitherapeuten, bandagisten en dergelijke meer. Dit betekent dat er in principe geen terugbetaling is voor podologische aktes. Vermits dit voornamelijk voor chronische patiënten zoals diabetespatiënten een probleem vormt, werd de diabetespas in het leven geroepen. Anno 2011 bestaan 2 bruikbare nomenclatuurnummers vanuit het RIZIV voor terugbetaling bij de gegradueerde of bachelor in de podologie. Zoals eerder vermeld gaat het om terugbetaling bij een patiënt met diabetes die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Ten eerste moet de patiënt ofwel in het bezit zijn van een diabetespas(1), ofwel in het zorgtraject diabetes(2) ingeschreven zijn. Personen met diabetes hebben recht op terugbetaling van 2 podologie consultaties per jaar in functie van de diabetespas terugbetaling of terugbetaling met het zorgtraject diabetes. Echter is dit niet voor elke diabetespatiënt van toepassing. Heb je diabetes en denk je recht te hebben op een podologie consult? Dan kan je hier klikken voor meer uitleg.

Terugbetaling in kader van diabetespas


Het RIZIV voorziet 2 maal per kalenderjaar terugbetalingvan een consult aan een gegradueerde of bachelor in de podologie voor diabetespatiënten die voldoen aan volgende 3 voorwaarden:

  • De patiënt moet in het bezit zijn van een diabetespas.
  • De patiënt heeft een voorschrift van de arts of arts-specialist met vermelding van het voetrisico (voetrisico 1, 2a, 2b of 3)
  • De patiënt heeft een specifiek risico op voetwondes. Mensen met een voetrisico 0 komen spijtig genoeg hiervoor NIET in aanmerking.

 Het risico op voetwondes kan bepaald worden door een huisarts, specialist of podoloog. Dit gebeurd volgens de Simm’s classificatie.

 

 De bedragen van honorarium en terugbetalingen zijn voor beide verstrekkingen identiek. Het honorarium voor een consultatie van 45 minuten is bepaald op € 29,25.


Code

Prestatie

Hono-
rarium

Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.

Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2014

Terug-
betaling

Remgeld

Terug-
betaling

Remgeld

771153

Consult van 45 minuten voor personen met een diabetespas die geen zorgtraject volgen

29,25

21,94

7,31

26,33

2,92

794032 

Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen

29,25

21,94

7,31

26,33

2,92

Enkel professionele podologen met een RIZIVnummer terug te vinden in de lijst van het RIZIV zullen erkend worden door het Ministerie van Volksgezondheid. Een voetverzorger kan dit niet!
 Voor meer informatie betreffende de diabetespas klik hier

    • Terugbetaling in kader van zorgtraject diabetes

Sinds 1 september 2009 is er voor patiënten met een zorgtrajectcontract diabetes ook een terugbetaling van 2 verstrekkingen per kalenderjaar toegekend. Hierbij gelden net zoals bij de terugbetaling met de diabetespas ook 3 voorwaarden:

  • De patiënt moet met zijn huisarts een contract ‘zorgtraject diabetes’ hebben afgesloten.
  • De patiënt heeft een voorschrift van de arts nodig die zijn zorgtraject contract heeft ondertekend (in de meeste gevallen is dit de huisarts). Het gaat hier om een voorschrift met vermelding van het voetrisico (voetrisico 1, 2a, 2b of 3)
  • De patiënt heeft een specifiek risico op voetwondes. (Risico 1, 2a, 2b of 3) Mensen met een voetrisico 0 komen spijtig genoeg hiervoor NIET in aanmerking.

 Het risico op voetwondes kan bepaald worden door een huisarts, specialist of podoloog. Dit gebeurd volgens  de Simm’s classificatie.

 

De bedragen van honorarium en terugbetalingen zijn voor beide verstrekkingen identiek. Het honorarium voor een consultatie van 45 minuten is bepaald op € 29,25.


Code

Prestatie

Hono-
rarium

Je bent
gewoon
verzekerd

Je hebt
verhoogde
tegemoetk.

Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2014

Terug-
betaling

Remgeld

Terug-
betaling

Remgeld

771153

Consult van 45 minuten voor personen met een diabetespas die geen zorgtraject volgen

29,25

21,94

7,31

26,33

2,92

794032 

Consult van 45 minuten voor personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen

29,25

21,94

7,31

26,33

2,92

 

 

 

Wat met tegemoetkomingen als je geen diabetes hebt?

De mutualiteiten bieden aan hun leden vanuit het ledengeld, dat jaarlijks wordt geïnd, per mutualiteit en regio een aantal extra diensten en voordelen aan. Hieronder kan je een overzicht vinden van de mutualiteiten. Dit is voor elke mutualiteit en per regio verschillend. Meer info hierover kan je terugvinden via je eigen mutualiteit.

Christelijke Mutualiteit (CM)
Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
02/246.41.11
Contacteer hier de mutualiteit

Liberale Mutualiteit
Haachtsesteenweg 953, 1140 Brussel
02/245.36.53
Contacteer hier de mutualiteit

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2 ,9000 Gent
09/269.85.35
Contacteer hier de mutualiteit

Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
02/515.02.11
Contacteer hier de mutualiteit

Neutrale Ziekenfonds
Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel
02/538.83.00
Contacteer hier de mutualiteit

Wat is een ‘podologische zool’?

De podologische zolen worden soms voorgeschreven door een arts specialist. De voetafdruk wordt in 3D afgenomen en dit in subtalaire neutrale onbelaste toestand zodat er geen foutieve compensaties mogelijk zijn. Er worden nooit zolen gemaakt zonder een voorafgaand biomechanisch onderzoek en ganganalyse. De podologische zolen kunnen links en rechts totaal verschillend zijn, met intrinsieke achtervoetsturing, middenvoet begeleiding en voorvoetscorrectie. Ze zijn individueel vervaardigd. Iemand anders kan nooit jouw zolen dragen.

De zolen zorgen ervoor dat de voet opnieuw zijn optimale functie zal bereiken. Hierdoor proberen we de voet opnieuw zo normaal mogelijk te laten functioneren en niet enkel ondersteuning te bieden. Ook zijn alle mogelijkheden van moderne materialen met verschillende hardheden, afhankelijk van de klacht en doelstelling van de patiënt (sporters) beschikbaar. Door de duurzaamheid kunnen de zolen zeker tot 2,5 à 3 jaar meegaan. Bij afhalen van de zolen wordt de raad gegeven om goed stevig, correct schoeisel te dragen. Daarom is schoenadvies een belangrijk onderdeel bij het dragen van uw podologische zolen. Soms vergt dit wat geduld om een goede schoen te vinden. Het is niet altijd de duurste schoen die de correcte eigenschappen bezit. Enige nadeel voor de patiënt is dat er geen terugbetaling is door het RIZIV.